Soluble Vitamix
Soluble Vitamix
Mã số: 5019
Quy cách: 1kg

Có hoạt lực cao, dùng để bổ sung trong quy trình thức ăn thường xuyên cho vật nuôi

  • Cần thiết trong việc phục hồi và điều trị thông thường
  • Giảm thiệt hại sản lượng trong thời gian vật nuôi bị stress
  • Kích thích thèm ăn khi vật nuôi bị suy nhược
  • Cung cấp chất xúc tác cần thiết để tăng cường khả năng tiêu hóa và duy trì thành tích sản xuất
  • Duy trì lượng vitamin trong cơ thể khi vật nuôi không ăn


Sản phẩm cùng loại
Mã số: 4769
Quy cách: 10 kg, 25 kg
Mã số: 5037
Quy cách: 10 kg, 25 kg
Mã số: 5043
Quy cách: 1 Kg, 10 Kg, 25 Kg
Mã số: 5048
Quy cách: 1 Kg, 10 Kg, 25 Kg
Mã số: 5054
Quy cách: 25 kg
Mã số: 5056
Quy cách: 1 kg, 25 kg