VITAMIX 11
VITAMIX 11
Mã số: 5043
Quy cách: 1 Kg, 10 Kg, 25 Kg

MỤC ĐÍCH: Vitamix 11 là một hỗn hợp đậm đặc của các vitamin cần thiết để đạt được khẩu phần cân bằng cho heo, gia cầm và cho thú khác.

ĐẶC ĐIỂM VÀ LỢI ÍCH:

  • Bổ sung 11 vitamin thường thiếu hụt trong thức ăn
  • Cùng với các chất vi dinh dưỡng đảm bảo đầy đủ các chức năng của cơ thể trong thời gian sống và sinh sản.
  • Cung cấp các vitamin ngăn ngừa sự thiếu hụt dinh dưỡng, tăng cường sinh lực và sức khỏe cho bầy đàn.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Liều sử dụng cho 1 tấn thức ăn hỗn hợp
Heo   
Tập ăn...................................225 gm
Lứa.......................................150 gm
Thịt........................................100 gm
Giống.....................................225 gm

Con........................................225 gm
Gà giò....................................150 gm
Gà đẻ ....................................150 gm
Gà giống.................................225 gm
Gà thịt giai đoạn đầu................200 gm
Gà thịt giai đoạn sau................150 gm
Sản phẩm cùng loại
Mã số: 5019
Quy cách: 1kg
Mã số: 4769
Quy cách: 10 kg, 25 kg
Mã số: 5037
Quy cách: 10 kg, 25 kg
Mã số: 5048
Quy cách: 1 Kg, 10 Kg, 25 Kg
Mã số: 5054
Quy cách: 25 kg
Mã số: 5056
Quy cách: 1 kg, 25 kg