Sweet_Iron
Sweet_Iron
Mã số: 5028

MỤC ĐÍCH: Sweet_Iron nguồn cung cấp vi khoáng nhằm cải thiện quá trình biến dưỡng, giúp sự chuyển hóa thức ăn, tạo thịt và thúc đẩy khả năng sinh sản, nâng cao mức sản xuất.

Lợn con tăng trưởng và bảo đảm phát triển máu khỏe mạnh bằng cách trực tiếp cho ăn Sweet Iron Oral. Đây được coi là sản phẩm số 1 tại Hoa Kỳ.


Sản phẩm cùng loại
Mã số: 4358
Quy cách: 1 Kg, 10 Kg
Mã số: 4094
Quy cách: 25 kg
Mã số: 4015
Quy cách: 25 kg
Mã số: 4834
Quy cách: 25 kg
Mã số: 4095
Quy cách: 25 kg
Mã số: 4096
Quy cách: 25 kg