Poultry Starter/Broiler Premix
Poultry Starter/Broiler Premix
Mã số: 4000
Quy cách: 10kg, 25kg

Là một hỗn hợp đậm đặc gồm các vitamin thiết yếu và các vi khoáng dùng bổ sung vào thức ăn cho gia cầm giống, hậu bị và thịt, giúp sự sinh trưởng đạt mức tối ưu
  • Các chất dinh dưỡng vi lượng bổ sung sẽ đáp ứng được tình trạng thiếu hụt các chất này trong nguồn thức ăn
  • Bảo đảm sự sinh trưởng thích hợp, bảo vệ sức khỏe đàn gà hậu bị
  • Tăng hiệu quả sử dụng thức ăn và tăng sản lượng thịt của gà thịt thương phẩm
  • Chế phẩm này đạt các tiêu chuẩn do Hội Đồng Nghiên Cứu Quốc Gia Hoa Kỳ đề raSản phẩm cùng loại
Mã số: 4512
Quy cách: 1kg
Mã số: 5051
Quy cách: 25 kg
Mã số: 5002
Quy cách: 10 kg, 25 kg
Mã số: 4001
Quy cách: 10 kg, 25 kg
Mã số: 4019
Quy cách: 10 kg, 25 kg