POULTRY AMINO ACID PREMIX
POULTRY AMINO ACID PREMIX
Mã số: 5051
Quy cách: 25 kg

MỤC ĐÍCH: Poultry Amino Acid Premix là một hỗn hợp các amino acid thiết yếu có nguồn gốc tự nhiên và nhân tạo, cần thiết cho sự tăng trưởng mô tốt nhất và sản xuất trứng trên gia cầm.

ĐẶC TÍNH & LỢI ÍCH:
 • Đảm bảo tăng trưởng tốt đa các khối cơ trên gia cấm cho thịt và đạt mục đích cho trứng tối ưu trên gà đẻ.
 • Bù đắp sự thiếu hụt các amino acid trong thức ăn, mà sự thiếu hụt này là nguyên nhân gây ra giảm sản lượng thịt và trứng, chuyển đổi thức ăn kém, chức năng sinh sản giảm hoặc không có lợi.
 • Cung cấp nguồn amino acid thiết yếu thứ hai có chức năng sinh học cao nhất cho việc tổng hợp các protein hoàn chỉnh.
 • Giúp đáp ứng được nhu cầu amino acid cho gia cầm, quan trọng trong sự tăng trưởng và sinh sản .
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: trên 1 tấn thức ăn hỗn hợp.
  • Gà con..............................2 kg
  • Gà thịt...............................1 kg
  • Gà hậu bị......................1.25 kg
  • Gà mái đẻ nuôi nhốt.......1.25 kg
  • Gà đẻ nuôi thả....................1 kg
  • Gà giống.........................1.5 kg
 • Vịt
  • Vịt con ( 0- 2 tuần).............2 kg
  • Vịt lứa, vịt thịt (2- 8 tuần)....1 kg
  • Vịt giống.........................1.5 kg
 • Ngỗng
  • Ngỗng con....................1.75 kg
  • Ngỗng lứa, ngỗng thịt.........1 kg
  • Ngỗng giống...................1.5 kg
Tags: Poultry Amino Acid Premixamino acid
Sản phẩm cùng loại
Mã số: 4512
Quy cách: 1kg
Mã số: 4000
Quy cách: 10kg, 25kg
Mã số: 5002
Quy cách: 10 kg, 25 kg
Mã số: 4001
Quy cách: 10 kg, 25 kg
Mã số: 4019
Quy cách: 10 kg, 25 kg