Bổ sung chất dinh dưỡng cho heo, gia cầm, thủy sản và các loài động vật là cần thiết để hỗ trợ năng suất tối đavà sức khỏe.Mức độ bổ sung sẽ thay đổi dựa trên nhiều yếu tố như tuổi tác,thời tiết và quy trình sản xuất. International Nutrition đã phát triển một số sản phẩm mà sẽ cung cấp bổ sung thích hợp, hoặc thông qua thức ăn hoặc nước.Chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi cũng có thể phát triển công thức riêng để đáp ứng yêu cầu khách hàng cụ thể.

Mã số: 5019
Quy cách: 1kg
Mã số: 4769
Quy cách: 10 kg, 25 kg
Mã số: 5037
Quy cách: 10 kg, 25 kg
Mã số: 5043
Quy cách: 1 Kg, 10 Kg, 25 Kg
Mã số: 5048
Quy cách: 1 Kg, 10 Kg, 25 Kg
Mã số: 5054
Quy cách: 25 kg
Mã số: 5056
Quy cách: 1 kg, 25 kg