Các loài thuỷ sản cần bổ sung chất dinh dưỡng thích hợp để hỗ trợ tăng trưởng hiệu quả và duy trì sức khỏe . International Nutrition đã phát triển sản phẩm đáp ứng các yêu cầu dinh dưỡng và cung cấp cho khách hàng một phương tiện để đạt được lợi nhuận và hiệu suất cao . Chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi cũng có thể xây dựng các sản phẩm để đáp ứng nhu cầu cá nhân của khách hàng.

Mã số: 5121
Quy cách: 1 Kg, 10 Kg
Mã số: 5017
Quy cách: 1kg
Mã số: 5119
Quy cách: 1 kg
Mã số: 4063
Quy cách: 1 kg