International Nutrition cung cấp một nhóm các sản phẩm được thiết kế để tối đa hóa năng suât duy trì sức khỏe cho gà, vịt, chim…. Đội ngũ chuyên gia kỹ thuật cũng có thể hỗ trợ khách hàng thiết kế công thức đặc chế để đáp ứng yêu cầu cụ thể.


Mã số: 4512
Quy cách: 1kg
Mã số: 4000
Quy cách: 10kg, 25kg
Mã số: 5051
Quy cách: 25 kg
Mã số: 5002
Quy cách: 10 kg, 25 kg
Mã số: 4001
Quy cách: 10 kg, 25 kg
Mã số: 4019
Quy cách: 10 kg, 25 kg