International Nutrition hiểu rõ các quy trình cần thiết để đảm bảo chất lượng phù hợp trong khi đáp ứng các quy định của chính phủ trong và ngoài nước . Kỹ thuật sản xuất sử dụng công nghệ pha trộn và đóng gói tiên tiến và theo thủ tục phát triển để đáp ứng FDA , tiêu chuẩn ISO 9001 và Safe Feed/Safe Food. Các chuyên gia đảm bảo chất lượng giám sát toàn bộ quá trình để đảm bảo mỗi sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Đại diện dịch vụ khách hàng làm việc với từng khách hàng để đảm bảo một quá trình chuyển đổi trơn tru giữa đặt hàng , sản xuất và giao hàng.

 NGUYÊN LIỆU TỐT NHẤT:

 

QUY TRINH NGHIÊM NGẶT:HỆ THỐNG ĐÓNG GÓI:PHÒNG THÍ NGHIỆM HIỆN ĐẠI:
PHÂN PHỐI RỘNG KHẮP: